Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng

BẠN LÀ NGƯỜI BÁN

1. Đăng ký làm người bán và mua danh mục

2. Cách mua thêm danh mục

3. Thông báo danh mục của bạn

4. Thông báo từ admin gửi đến khách hàng

BẠN LÀ NGƯỜI MUA

1. Cách người mua đăng tin để mua sỉ

2. Cách quản lý tin đã đăng